Voluntariat Hospitalari

És el voluntari que desenvolupa la seva funció dins d’un hospital determinat, acompanyant i donant suport a la persona malalta i als seus familiars, dins de la disciplina hospitalària on desenvolupa la seva activitat.

Voluntariat domiciliari

És el voluntari que desenvolupa la seva funció en el domicili de la persona malalta. Realitza tasques d’acompanyament i suport a la persona malalta i als seus familiars i col·labora en l’animació i l’entreteniment de les persones de la casa. En alguns casos, ajuda a fer petites gestions.

Voluntariat d’acompanyament

És el voluntari que te com a funció específica acompanyar a la persona malalta a fer visites, tractaments o gestions mèdiques i hospitalàries. En general, s’inicia i es finalitza el servei al mateix domicili de la persona afectada.

Voluntariat testimonial

És un tipus de voluntari específic que havent passat i superat una experiència relacionada amb la malaltia del càncer, pot aportar la seva vivència a una altra persona malalta, ajudant-la a veure la seva realitat des d’una òptica diferent, de manera més objectiva, realista i esperançada.

Voluntariat de suport administratiu i recursos

És el voluntari l’activitat de la qual no implica contacte directe amb la persona afectada. Col·labora amb la coordinació administrativa de les altres tipologies de voluntariat, així com en les activitats d’infraestructura administrativa de la Fundació, captació de fons, activitats, …