Voluntari és la persona que, de manera solidària, efectua una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d’una organització estable i democràtica, que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona.

La figura del voluntari és clau dins l’àmbit d’actuació d’Oncolliga, complementant la tasca dels professionals per tal de poder oferir una atenció global i de màxima qualitat al malalt oncològic i el seu entorn.