El procés d’incorporació d’una persona que vulgui ser Voluntària a Oncolliga, passa per cinc fases:

 

1. Inscripció

A la pàgina web apareix el formulari de petició per a formar part de l’equip de voluntariat. Igualment, es pot enviar a qui ho desitgi a través de correu postal el model de sol·licitud per a formar part de l’equip de Voluntariat d’Oncolliga.

 

2. Entrevista

Després d’haver estat aprovada la teva sol·licitud, et convocaran a una entrevista personal amb els tècnics de Voluntariat de la Fundació.

Un cop realitzat els dos passos anteriors, i com a prèvia al teu inici a l’acció voluntària,  participaràs en dos tipus de formació, impartides per la nostra Organització o per  entitats de voluntariat dedicades a aquest efecte.

 

3. Formació bàsica

L’objectiu d’aquesta formació és donar a conèixer als futurs voluntaris de l’Entitat aquells aspectes generals que tot voluntari ha de conèixer, desenvolupar i aplicar.

 

4. Formació específica

En aquest cas, l’objectiu és capacitar el futur voluntari per a la realització de la seva feina de manera eficaç i preservar-lo del desgast emocional que la tasca a fer comporta., en molts casos.

 

5. Tutories

Una vegada realitzada la formació que es considera necessària, el voluntari s’iniciarà en la seva acció voluntària, tutelat per un altre voluntari d’una certa antiguitat a la Fundació, el qual serà nomenat el seu Tutor. Després d’un mínim de tres tutories es podrà donar per acabat el cicle de formació i d’incorporació del voluntari a l’entitat. Aleshores, signarà una carta de compromís, i començarà el seu camí com a voluntari d’Oncolliga.

 

Benvinguts i benvingudes !