La Fundació Oncolliga es compromet a complir la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme que regula l’acció voluntària a Catalunya i estableix una sèrie de drets i deures dels voluntaris, de les persones destinatàries de l’acció voluntària i de l’entitat de voluntariat. L’objectiu de la normativa és regular el model català de voluntariat amb la finalitat de “divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i donar-los suport com a agents de transformació social”.

La Llei de voluntariat recull els principis de l’acció voluntària, les activitats d’interès general, el règim jurídic de la relació de voluntariat, el full de compromís, els drets i deures de les persones que participen en programes de voluntariat, els de les entitats i els dels destinataris de l’acció voluntària, entre d’altres aspectes que pots consultar aquí.

La Llei també estableix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya com a òrgan consultiu i d’assessorament en la matèria. Fins l’any 2015 a Catalunya no disposava d’un marc legal propi a banda de la Carta del Voluntariat, aprovada a Parlament de Catalunya, el maig de 1996.