Voluntariat

Unim al nostre compromís social la força de les persones voluntàries

Voluntari és la persona que, de manera solidària, efectua una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d’una organització estable i democràtica, que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona.

La figura del voluntari és clau dins l’àmbit d’actuació d’Oncolliga, complementant la tasca dels professionals per tal de poder oferir una atenció global i de màxima qualitat al malalt oncològic i el seu entorn.


D’acompanyament

Hospitalaris:
És el voluntari que desenvolupa la seva funció dins d’un hospital determinat, acompanyant i donant suport a la persona malalta i als seus familiars, dins de la disciplina hospitalària on desenvolupa la seva activitat.

 

Domiciliaris:
És el voluntari que desenvolupa la seva funció en el domicili de la persona malalta. Realitza tasques d’acompanyament i suport a la persona malalta i als seus familiars i col·labora en l’animació i l’entreteniment de les persones de la casa. En alguns casos, ajuda a fer petites gestions.

 

Testimonials:
És un tipus de voluntari específic que havent passat i superat una experiència relacionada amb la malaltia del càncer, pot aportar la seva vivència a una altra persona malalta, ajudant-la a veure la seva realitat des d’una òptica diferent, de manera més objectiva, realista i esperançada.

 

De difusió i activitats:

És el voluntari l’activitat de la qual no implica contacte directe amb la persona afectada. Col·labora amb la coordinació administrativa de les altres tipologies de voluntariat, així com en les activitats d’infraestructura administrativa de la Fundació, captació de fons, activitats, …

De suport a la gestió:

Persones que ofereixen part del seu temps i la seva experiència professional.

– Assessors

– Suport administratiu

– Formació

– Talleristes

La Fundació Oncolliga es compromet a complir la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme que regula l’acció voluntària a Catalunya i estableix una sèrie de drets i deures dels voluntaris, de les persones destinatàries de l’acció voluntària i de l’entitat de voluntariat. L’objectiu de la normativa és regular el model català de voluntariat amb la finalitat de “divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i donar-los suport com a agents de transformació social”.

La Llei de voluntariat recull els principis de l’acció voluntària, les activitats d’interès general, el règim jurídic de la relació de voluntariat, el full de compromís, els drets i deures de les persones que participen en programes de voluntariat, els de les entitats i els dels destinataris de l’acció voluntària, entre d’altres aspectes que pots consultar aquí.

La Llei també estableix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya com a òrgan consultiu i d’assessorament en la matèria. Fins l’any 2015 a Catalunya no disposava d’un marc legal propi a banda de la Carta del Voluntariat, aprovada a Parlament de Catalunya, el maig de 1996.


El procés d’incorporació d’una persona que vulgui ser Voluntària a Oncolliga, passa per cinc fases:

Inscripció

A la pàgina web apareix el formulari de petició per a formar part de l’equip de voluntariat. Igualment, es pot enviar a qui ho desitgi a través de correu postal el model de sol·licitud per a formar part de l’equip de Voluntariat d’Oncolliga.

Entrevista

Després d’haver estat aprovada la teva sol·licitud, et convocaran a una entrevista personal amb els tècnics de Voluntariat de la Fundació.

Un cop realitzat els dos passos anteriors, i com a prèvia al teu inici a l’acció voluntària,  participaràs en dos tipus de formació, impartides per la nostra Organització o per  entitats de voluntariat dedicades a aquest efecte.

Formació bàsica

L’objectiu d’aquesta formació és donar a conèixer als futurs voluntaris de l’Entitat aquells aspectes generals que tot voluntari ha de conèixer, desenvolupar i aplicar.

Formació específica

En aquest cas, l’objectiu és capacitar el futur voluntari per a la realització de la seva feina de manera eficaç i preservar-lo del desgast emocional que la tasca a fer comporta., en molts casos.

Tutories

Una vegada realitzada la formació que es considera necessària, el voluntari s’iniciarà en la seva acció voluntària, tutelat per un altre voluntari d’una certa antiguitat a la Fundació, el qual serà nomenat el seu Tutor. Després d’un mínim de tres tutories es podrà donar per acabat el cicle de formació i d’incorporació del voluntari a l’entitat. Aleshores, signarà una carta de compromís, i començarà el seu camí com a voluntari d’Oncolliga.

Benvinguts i benvingudes!

Pots omplir i enviar-nos aquest qüestionari i ens posarem en contacte amb tu.

  Nom 1(*):
  Cognoms (*):
  Edat (*):
  Telèfon:
  Mòbil (*):
  Població (*):
  Correu electrònic (*):

   

  Em vull subscriure a la Newsletter

  Estic d'acord amb la Nota Legal i la Política de Privacitat (*)

  (*) Camps obligatoris

   

  L’informem que les seves dades seran tractades per la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga i es faran servir per tal de fer-li arribar el butlletí i les informacions de les activitats realitzades per Oncolliga. Tal com estableix la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSICE) 34/2002 i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, també l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a info@oncolliga.org o per correu postal al nostre domicili social a c/ Rector Ubach, 37-39, local 2, 08021 – Barcelona, adjuntant fotocòpia del seu DNI, CIF NIE o passaport per a la seva correcta identificació. Posem en el seu coneixement que té el dret de presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos si considera que s’han vulnerat els seus drets. Les dades proporcionades no serà utilitzades per elaborar perfils ni es comunicaran a tercers, amb excepció de les obligacions legals i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per a cobrir la responsabilitat de les obligacions legals.

  Serveis
  Tallers