Treball social

 L’objectiu d’aquest servei és atendre a la persona i/o família amb un diagnòstic de càncer, per oferir una assistència integral a les situacions i problemes que es desencadenen arrel del diagnòstic i procés de la malaltia.

La intervenció engloba:

  • Atenció individualitzada i personal per un professional de l’equip social, que fa un estudi/valoració de la demanda.
  • Mobilització de recursos personals, familiars, socials i institucionals.
  • Prestació dels serveis que ofereix l’ entitat i altres
  • Seguiment i avaluació
Suport psicològic
Atenció a domicili SAD