Suport psicològic

L’objectiu d’ aquest servei es oferir orientació i recolzament psicològic als pacients diagnosticats de càncer i a la seva família amb la finalitat d’ajudar-los a afrontar les conseqüències que porta aquesta malaltia tant en el propi pacient com en el seu entorn (canvis físics, socials, laborals, familiars, etc.) i potenciar la qualitat de vida en tot el procés mòrbid. També oferim suport en el procés de dol a les famílies en el cas de defunció del pacient.

Es fa una primera entrevista d’acolliment i, si s’escau, es programen futures visites de seguiment.

Algunes consultes son demanades per un familiar del malalt i en aquests casos també s’ofereix assessorament i/o suport psicològic, si ho valorem necessari, ja que la majoria dels familiars i/o cuidadors presenten un esgotament físic i psíquic important.

Quan la visita és d’un menor, fill d’un pare o mare afectat de càncer, es treballa amb el nen i, si s’escau, també amb els pares i l’escola, depenent de la situació (sempre amb el consentiment previ dels pares).

Altres vegades pot ser un professor qui demana per compte propi assessorament per saber com ajudar a un alumne que té un familiar amb càncer, en aquest cas li oferim la orientació puntual necessària.

Informació i orientació
Treball social