Orientació jurídico-laboral

A través d’un professional s’ofereix orientació en l’àmbit legal en relació a les baixes i incapacitats laborals.

Teràpia parella
Préstec de material clínic