Informació i orientació

En parlar de malalts oncològics, cal tenir en compte que el càncer és una malaltia de gran rellevància social, tant per l’alt nombre de persones afectades com per l’alt percentatge de tipus de càncer que no són curables i que esdevenen crònics.

A més de la problemàtica mèdica, és una malaltia que transcendeix més enllà, afecta a les relacions familiars i socials del malalt, a la seva economia, capacitats, habilitats, recursos, etc. En definitiva, afecta a la totalitat de la persona i la unitat de convivència.

Per això, es tracta d’atendre no només els aspectes purament orgànics, sinó també aquells aspectes psicològics i socials de la persona i de la unitat de convivència per poder oferir una atenció global i eficaç.

Des del departament d’atenció psicosocial d’Oncolliga s’analitzen els factors que incideixen en el procés salut-malaltia, així com el tractament de problemes que tenen a veure amb el desencadenament de la situació (aspectes previs a la malaltia) o bé com a conseqüència d’aquesta (derivats de la malaltia).

Serveis
Suport psicològic