Atenció a domicili SAD

El Servei d’Atenció a Domicili ofereix una resposta immediata i àgil per tenir cura del malalt al domicili. És un servei especialitzat en pacients oncològics. Els treballadors familiars realitzen aquest servei sota la supervisió i coordinació dels treballadors socials de l’entitat.

El SAD permet millorar la qualitat de vida del malalt de càncer i de la seva família en moments especialment difícils; permet la permanència a la llar familiar durant més temps i alleugereix la càrrega dels cuidadors principals.

Les funcions dels treballadors familiars són:

  • Atenció al malalt: higiene personal, mobilització, preparació i administració de la
    medicació (sota control mèdic).
  • Atenció al cuidador: ensenyar tècniques de mobilització, suport anímic…
  • Atenció a l’entorn: mantenir els espais del malalt en condicions d’higiene adequades.
Treball social
Assessorament dietètic