Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de la seva pàgina web www.oncolliga.cat en el termes establerts pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, ja que s’han implementat  les mesures de seguretat necessàries i adequades als riscos associats al tractament.

Al fer ús d’aquesta Web i dels serveis que en ella s’ofereixen, l’usuari accepta quedar vinculat a les condicions de la present Política.

En cas de dubte en relació amb la present Política de Privacitat, no dubti a contactar amb nosaltres adreçant-se a la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga, c/ Rector Ubach, 37-39, local 2, 08021 – Barcelona o bé per correu electrònic lopd@oncolliga.cat.

 

ÚS DE LA INFORMACIÓ

La informació que vostè pugui facilitar-nos a través de les diferents formularis d’aquesta web serà estrictament utilitzada per als següents propòsits, segons correspongui:

  • Processar les seves consultes i/o sol·licituds;
  • Enviar els nostres Butlletins o altres informacions relacionades amb les activitats i serveis de Oncolliga i entitats vinculades.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin.

 

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ.

Per a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei, l’usuari pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga, c/ Rector Ubach, 37-39, local 2, 08021 – Barcelona o bé per correu electrònic lopd@oncolliga.cat.