Comissió Delegada

Enric Reyna i Martínez

Ramon Casals i Creus

Joan Coma-Cros Raventós

Josep Antoni Diaz Salanova

Alfonso Echevarne Santamaria

Javier Trapé i Puig

Dr. Albert Tuca

 

Mario Soler
Secretari del Patronat

Patronat
Comitè Científic