/Centre Rehabilitació Laringectomizats Terrassa – CRL
­
Centre especialitzat en l’atenció a les persones operades de càncer de laringe i les seves famílies que ofereix un ampli ventall de serveis i activitats.
La rehabilitació integral de la persona laringectomitzada.

Entenem per rehabilitació integral la readaptació de la persona en tots els aspectes: físic, psíquic i social, i tenint en compte la totalitat de la unitat familiar, especialment les parelles.

Per assolir aquest objectiu treballen orientats a:

 • Reduir les reaccions emocionals negatives davant el diagnòstic i els tractaments.
 • Recuperar la capacitat funcional de la parla amb l’aprenentatge de la veu esofàgica.
 • Elevar el nivell d’expectatives en el procés de recuperació amb la figura del voluntariat testimonial.
 • Fomentar la reinserció social.
 • Ajudar les famílies, i especialment la parella, a acceptar la nova realitat.

 • Rehabilitació de la veu: classes diàries en 4 nivells a càrrec de persones laringectomitzades que voluntàriament ensenyen als acabats d’operar. Compten amb la supervisió i participació de la logopeda.
 • Sessions individuals de logopèdia.
 • Visites de voluntaris testimonials als hospitals, per donar suport moral i emocional als pacients acabats d’operar.
 • Visites a domicili, quan el malalt té dificultats per desplaçar-se.
 • Informació sobre material protector.
 • Conferències informatives per als operats i familiars.
 • Atenció psicosocial a totes les persones ateses al centre.
 • Assessorament jurídic laboral.
 • Activitats lúdiques i socials: sortides, excursions, festes, etc.
 • Coral de laringectomitzats. Creada l’any 2004, participa en les activitats socials del CRL.

Comarca del Vallès Occidental.
Aquest centre compta amb el suport de:

 • Voluntaris
 • Treballadora social i coordinadora
 • Logopeda
 • Metges assessors
 • Mediadora
 • Administrativa

Noticies CRL

Home
Nosaltres