El passat 14 de desembre, amb motiu de la reunió del Patronat, el president de la Fundació OncolligaEnric Reyna, va demanar ser rellevat en les seves funcions. En la seva intervenció, el Sr. Reyna va posar de manifest que altres responsabilitats empresarials i professionals no li permeten està al front d’Oncolliga, assenyalant que la gestió diària representa una dedicació que, ara mateix, no podia abastar. De totes maneres continuarà com a membre actiu del Patronat a través de la Comissió de Fundraising per a la captació de recursos i del Consell Assessor.

Com assenyalen els Estatuts, accidentalment el vicepresident 1r, Sr. Joan Coma-Cros, actuarà com a president en funcions fins que el Patronat designi a un nou president.