• Un article del director d’Oncolliga, Xavier López, per a la revista L’Auditor [núm. 86] de desembre de 2019.
  • Clica aquí per accedir a l’article en pdf.

El càncer és un problema de primera magnitud a la nostra societat, tant per la seva, encara, incidència en la mortalitat, com per l’intens impacte en la qualitat de vida de les persones. A Catalunya la probabilitat de patir un càncer supera el 50% dels homes i el 25% de les dones que hagin arribat a una edat de 80 anys.

Pel que fa a curar la malaltia, es fan avenços espectaculars que provocaran en un futur que la majoria de casos es podran curar o fer-se crònics, una excel·lent notícia. D’altra banda, cada vegada hi haurà més casos de càncer motivats principalment per l’augment de la longevitat; la probabilitat de contraure un càncer és directament proporcional a l’edat, i les perspectives ens diuen que cada vegada viurem més anys.

El càncer s’ha d’abordar des d’una triple perspectiva: la recerca, imprescindible per trobar noves i millors formes de curació; la clínica, amb el desenvolupament dels millors tractaments; i la psico-social, per millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer i les seves famílies i persones cuidadores. Aquesta darrera, justament, és la raó de ser i el propòsit de la Fundació Oncolliga.

Des d’Oncolliga es fa una actuació complementària i en col·laboració amb la sanitat pública, que no podem deixar de dir que és d’una gran qualitat i especialment excel·lent en l’àmbit oncològic, però que no arriba a cobrir totes les necessitats presents i les futures pel que fa al suport psico-social, degut a l’increment de la demanda.

Els quatre principis que marquen l’actuació de la Fundació Oncolliga són l’agilitat i l’immediatesa, la qualitat assistencial, la gratuïtat en el servei i l’impacte.

Donem una resposta immediata a unes necessitats psico-socials que no poden esperar tant en el servei de psicooncologia com en el servei immediat a domicili. Ho fem amb qualitat assistencial avalada pels serveis sanitaris que ens prescriuen; per la comissió assistencial, que marca el nostre model i forma d’actuar; i pel comitè científic que l’avalua permanentment. La gratuïtat en la prestació del servei representa que cap persona ha de deixar de gaudir dels nostres serveis per manca de capacitat econòmica. I finalment l’impacte, l’increment de necessitats ens obliga, pel nostre propòsit, a donar servei al major nombre possible de persones que ho necessiten.

Aquest és un repte important que ens demana més recursos assistencials, principalment en l’àmbit de la psicooncologia, el treball social i el servei immediat domiciliari

El repte més rellevant que tenim davant nostre és poder ajudar a un major nombre de persones amb càncer i les seves famílies i per això necessitem més recursos econòmics per fer-hi front. Per fer-ho, des de la fundació hem establert un pla que interpel•la al teixit econòmic i empresarial des de la perspectiva de la RSE, molt especialment amb el grup d’interès intern, és a dir de les persones treballadores. Tal com hem comentat, quan apareix el càncer hi ha una afectació molt més enllà de la malaltia biològica i cal una atenció integral immediata. També i de forma molt rellevant en l’àmbit laboral, ja que el càncer impacta a les persones que treballen a les nostres empreses quan els afecta directament o indirectament la malaltia. Des d’Oncolliga volem ajudar a les empreses a gestionar aquesta situació en l’àmbit laboral i en la reincorporació a la feina dels seus treballadors. Estem convençuts que les empreses han de ser un referent en com gestionar i donar suport a les persones en l’àmbit laboral, des del punt de vista psico-social, i pensem que Oncolliga pot ser el millor aliat per gestionar-ho. Pretenem treballar conjuntament amb les organitzacions colze a colze i amb els departaments de recursos humans.

La nostra proposta és donar suport a les empreses per acompanyar als treballadors i treballadores amb càncer i els seus familiars i cuidadors donant de forma gratuïta una atenció integral per donar resposta de manera àgil i immediata a les seves necessitats.

I és aquí on s’emmarca el conveni de col·laboració que el Col·legi i Oncolliga hem signat recentment per tal que els col·legiats puguin establir relacions de gestió i acompanyament del càncer, també, a l’empresa. Som-hi?