El president de El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez Valverde, i el president de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica – Oncolliga-, Enric Reyna Martínez

Ambdues entitats han formalitzat que d’ara endavant treballaran conjuntament per incidir de forma positiva en la millora de la qualitat de vida de les persones amb càncer i els seus familiars.

El president de El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez Valverde, i el president de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica – Oncolliga-, Enric Reyna Martínez, han establert un acord de col·laboració estratègica, unint esforços i treballant plegats, per incidir de forma positiva en millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones amb càncer i els seus familiars.

El compromís de El Col·legi de treballar conjuntament amb Oncolliga permetrà promoure hàbits saludables tant alimentaris com d’activitat física i dur a terme programes de prevenció, educació, sensibilització i rehabilitació del càncer. Una malaltia de primera magnitud sanitària, tant per la seva alta incidència i mortalitat, com per l’intens impacte en la qualitat de vida de les persones que el pateixen. Ambdues entitats han manifestat la voluntat d’unir esforços i treballar plegades i ho faran a través del desenvolupament i difusió d’activitats per promoure hàbits de vida saludables; programes; metodologia de treball i resultats; organització de cursos i seminaris destinats a la formació i divulgació de la malaltia.

A més, el president de El Col·legi, Antoni Gómez, serà membre del Consell Assessor d’Oncolliga, format per persones de la societat civil que pels seus coneixements o relacions puguin establir i potenciar contactes de primer nivell amb tot tipus d’entitats, organitzacions o persones que ajudin a millorar l’estratègia i organització de la Fundació i puguin aportar valor a la mateixa.

Des de fa més de setze anys, Oncolliga ofereix una atenció integral a través de diferents serveis, com el suport psicològic, social, el Servei d’Atenció a Domicili (SAD), a malalts de càncer i familiars per donar resposta de manera àgil i immediata a les seves necessitats. Per poder seguir donant aquests serveis, sota els paràmetres d’immediatesa, qualitat i universalitat, l’ajut de El Col·legi a través de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es converteix en una eina eficaç i necessària per finançar la consolidació i universalitat de l’atenció psicosocial.

Per altra banda, l’acord permet establir una relació conjunta en què els treballadors de El Col·legi donin suport a la Fundació a través d’accions de voluntariat corporatiu: d’acompanyament, de difusió i activitats, i de suport en la gestió de l’entitat.