El president de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (Oncolliga), Enric Reyna, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre – FOMENT DEL TREBALL

El president de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (Oncolliga), Enric Reyna Martínez, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han formalitzat avui el seu compromís per establir un marc de col·laboració per al desenvolupament d’activitats relacionades amb la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones amb càncer i els seus familiars. Ambdós presidents han destacat la importància d’unir esforços i treballar plegats en favor de la promoció d’hàbits saludables tant alimentaris com d’activitat física.

Foment se suma així a la fundació Oncolliga en la lluita contra el càncer, un problema de primera magnitud sanitària tant per la seva alta incidència i mortalitat, com per l’intens impacte físic, emocional i social que té per a les persones que el pateixen.

Sánchez Llibre ha defensat la necessitat d’enfortir encara més la implicació del món empresarial en favor d’aquesta causa i ha refermat el compromís de Foment per posar a l’abast d’Oncolliga els seus recursos. A més ha assenyalat que “la salut és un dels pilars fonamentals per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible del pla d’acció mundial, Agenda 2030, amb el qual la patronal hi està plenament compromesa” i ha recordat que moltes empreses a dia d’avui estan implicades amb l’Objectiu 3 del pla on s’estableix que s’ha de “garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats”.

 

Foment i Oncolliga es converteixen en socis estratègics

La signatura d’aquest conveni de col·laboració entre Foment i Oncolliga estableix la voluntat ferma i expressa d’ambdues entitats de considerar-se socis estratègics, i determina les línies d’actuació que permeten la difusió de les activitats relacionades amb l’ajuda al malalt oncològic i a les seves famílies. D’aquesta manera, Foment es compromet a comunicar les activitats, programes, metodologia de treball i resultats d’Oncolliga entre les organitzacions empresarials territorials i sectorials així com les empreses de Catalunya associades.

El President de Foment serà membre del Consell Assessor d’Oncolliga, format per persones de la societat civil que pels seus coneixements o relacions puguin establir i potenciar contactes de primer nivell amb tot tipus d’entitats, organitzacions o persones que ajudin a millorar l’estratègia i organització de la Fundació i puguin aportar valor a la mateixa.

També s’ha acordat la creació d’una comissió de seguiment formada per un o més representants de cada entitat, que reunida dos cops l’any, té com a funcions la programació, el seguiment i la valoració de les activitats que es vagin desenvolupant. A més, un cop l’any es fomentarà una trobada específica entre els presidents de Foment i d’Oncolliga per compartir les fites aconseguides i fixar, en el seu cas, nous objectius a futur.

 

El suport d’Oncolliga en la lluita contra el càncer

Oncolliga és una Fundació amb llarga i reconeguda trajectòria amb més de setze anys en el camp de l’atenció psicosocial a persones amb càncer i els seus familiars al llarg de tota la malaltia amb l’objectiu de millorar el benestar i qualitat de vida, oferint una atenció integral de forma gratuïta i donant resposta àgil i immediata a les seves necessitats. Alhora, també realitza activitats de sensibilització, divulgació i prevenció de la malaltia.

Tot i l’esforç que la sanitat pública fa en relació a la lluita contra el càncer hi ha moltes persones que no poden accedir a les ajudes psicosocials i Oncolliga, de forma totalment desinteressada i altruista, intenta atendre al màxim nombre possible de persones amb necessitats no cobertes pels recursos públics raó per la qual es necessita una injecció de recursos econòmics que permeti cobrir el màxim possible de pacients.

Per poder seguir donant aquests serveis sota els paràmetres d’immediatesa, qualitat i universalitat l’ajut del món empresarial a través de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es converteix en una eina eficaç i necessària per finançar la consolidació i universalitat de l’atenció psicosocial.