El 8 de maig es celebra el Dia Mundial del Càncer d’Ovari.

DMCO

El càncer d’ovari té la taxa de supervivència més baixa de tots els càncers ginecològics, i està caracteritzada a tot el món per un diagnòstic en etapa tardana i una falta de consciència dels símptomes.

El 8 de maig de 2013, es va celebrar el primer Dia mundial del càncer d’ovari. En aquest dia, les organitzacions contra el càncer d’ovari de tot el món es van unir per instruir a les seves comunitats sobre el càncer d’ovari i els seus símptomes. Per a les dones que ja pateixen aquesta malaltia, les seves famílies i amics, el Dia mundial del càncer d’ovari ha forjat i continuarà forjant un sentiment de solidaritat en la lluita contra la malaltia.

El 2009, els representants d’organitzacions de pacients treballant amb el càncer d’ovari a tot el món es van reunir per primera vegada en un seminari taller de per debatre els problemes comuns als quals s’enfronten en el seu treball.
image

A diferència dels càncers més comuns, hi ha desafiaments significatius ja que la malaltia ha estat descuidada en gran mesura i no es compta amb fons suficients en aquest moment. Els símptomes, els quals són similars a aquells de malalties menys greus, l’absència d’una prova de detecció primerenca i el consegüent diagnòstic tardà combinat amb resultats poc encoratjadors vol dir que hi ha menys supervivents de la malaltia que poguessin convertir-se en intercessors. Aquesta reunió inicial va fusionar a la comunitat per començar a pensar sobre el que es podria aconseguir.
Sovint, els símptomes són mal diagnosticats, ja que poden confondre amb símptomes d’altres malalties menys greus, especialment molèsties gastrointestinals.

Font: Dia Mundial del Càncer d’Ovari