El Centre de Rehabilitació de Laringectomitzats, al carrer Salmeron 100 de Terrassa, ofereix:

Rehabilitació de la veu

▫ Classes diàries de 4 nivells, a càrrec de persones laringectomitzades que voluntàriament ensenyen als acabats d’operar, dirigides i supervisades per una logopeda especialitzada.

Sessions individuals de logopèdia per a persones afectades de laringectomies parcials i altres diagnòstics que afecten cap i coll.

▫ Visites de voluntaris testimonials als hospitals, per donar suport a la persona acabada d’operar.

▫ Conferències informatives pels afectats i familiars.

▫ Atenció psicosocial.

▫ Assessorament jurídic laboral.

▫ Activitats culturals i socials.

▫ Coral “Noves Veus” com a complement de tota la tasca integral.