Signatura conveni SAD amb ajuntament i diputació 2008