Login
 
Email RSS Feed Twitter Facebook YouTube Google+

Treball social

 L’objectiu d’aquest servei és atendre a la persona i/o família amb un diagnòstic de càncer, per oferir una assistència integral a les situacions i problemes que es desencadenen arrel del diagnòstic i procés de la malaltia.

La intervenció engloba:

          – atenció individualitzada i personal per un professional de l’equip social, que fa un estudi/valoració de la demanda

          – mobilització de recursos personals, familiars, socials i institucionals

          – prestació dels serveis que ofereix l’ entitat i altres

          – seguiment i avaluació