Login
 
Email RSS Feed Twitter Facebook YouTube Google+

Centre de rehabilitació de laringectomitzats -Terrassa

És un centre especialitzat en l’atenció a les persones operades de càncer de laringe i les seves famílies, que ofereix un ampli ventall de serveis i activitats.

L’objectiu és aconseguir la rehabilitació integral de la persona laringectomitzada: la readaptació de la persona en tots els aspectes, físic, psíquic i social, tenint en compte la totalitat de la unitat familiar, especialment les parelles.

Per assolir aquest objectiu treballem orientats a:

– Reduir les reaccions emocionals negatives davant el diagnòstic i els tractaments.

– Recuperar la capacitat funcional de la parla amb l’aprenentatge de la veu esofàgica.

– Elevar el nivell d’ expectatives en el procés de recuperació amb la figura del voluntari testimonial.

– Fomentar la reinserció social

– Ajudar les famílies, i especialment la parella, a acceptar la nova realitat.

Serveis que ofereix el centre:

– Rehabilitació de la veu : Classes diàries en 4 nivells a càrrec de persones laringectomitzades, que  voluntàriament ensenyen als acabats d’operar. Compten amb la supervisió i participació de la logopeda

– Sessions individuals de logopèdia.

– Visites a domicili : quan el malalt té dificultats per desplaçar-se.

– Informació sobre material protector.

– Conferències informatives: Per als operats i familiars.

– Atenció psicosocial : a tots les persones ateses al centre.

– Artteràpia: per a persones operades.

– Orientació jurídic – laboral

– Programa d’activitats per a la parella dels operats

– Grup de suport emocional : Per a la parella i familiars , a càrrec d’una mediadora familiar. Espai per elaborar i acceptar la nova realitat.

– Activitats lúdiques i socials: sortides, excursions, festes, etc..

-Coral de Laringectomitzats, creada l’any 2004, participa en les activitats social del CRL.

Veure vídeo del Centre de Recuperació de Laringectomitzats. Realitzat per Laia Ubach.

 

El centre es troba a la seu d’Oncolliga a Terrassa:

[mappress mapid=”4″]

carrrer Salmerón 100
08222 Terrassa
Telèfon : 93 785 22 86
Fax : 93 784 17 54
Email : crl.terrassa@gmail.com
De 15:00h a 18:00 h