Login
 
Email RSS Feed Twitter Facebook YouTube Google+

Josep Antoni Diaz Salanova

Josep Antoni Diaz Salanova
Vice-president del Patronat

En la presentació d’aquesta pàgina web de la Fundació, voldria destacar entre altres conceptes, la influencia positiva que representa les accions i activitats d’Oncolliga en la millora de la qualitat de vida dels nostres malalts i els seus familiars.

Us convido a fer plegats, un recorregut pels nostres objectius i de com els desenvolupen, un balanç i una avaluació de l’acció eficaç i de qualitat a la que sotmetem el nostre treball, serà el resultat del camí recorregut amb la tasca del dia a dia i del pas a pas pel camí trepitjat.

El creixement i el repte de la Fundació, motivats per la necessitat de donar una resposta a les peticions que ens arriben i que no volem que quedin desateses, ens mouen a fer un esforç especial per assolir els compromisos i donar una solució a la problemàtica psico-social en que es troba la nostra població afectada per una malaltia que malgrat el avanços en els seus tractaments i en la seva curació encara ens produeix por i angoixa quan arriba el diagnòstic.

Les nostres funcions principals d’atenció integral al pacient i a la seva família reconduint i valorant les demandes cap els serveis corresponents, informant, orientat i assessorant, fent el seguiment dia a dia, amb les modificacions personals, laborals i efectives que representa assolir el diagnòstic d’un càncer son fonamentals per donar una resposta adequada i fluida en cada cas particular i únic.

El voluntariat aporta, amb la seva dedicació, un plus de qualitat en la lluita contra el càncer. Hem de vetllar per a fer una selecció acurada dels voluntaris i voluntàries, del perfil necessari per cada tasca, tot oferint-li l’orientació i la formació adient que li permeti desenvolupar la seva tasca correctament. Estem compromesos en la integració adequada del voluntariat dins l’estructura de la Fundació.

Voldria acabar amb un agraïment a totes les persones que fan possible els fets que exposem seguidament, patrons, junta directiva, comitè científic, seus d’Oncolliga, voluntariat social i de captació de recursos i al personal tècnic que amb el seu esforç i treball diari, fan possible i sostenible el desenvolupament de la nostra entitat.

Josep Antoni Díaz Salanova